Rejestry i archiwa:
Informacja o prowadzonych rejestrach, archiwach.

Przedszkole posiada własne archiwum, które jest dostępne jedynie po uzgodnieniu z dyrektorem.

Osoba odpowiedzialna za informację: mgr Danuta Kapsa
Informację opublikowała: mgr Danuta Kapsa

Optymalizacja dla Mozilla 3.0 - 1024 x 768                 Projekt: _D_M_