Dyrekcja :

Dyrektor przedszkola:
mgr Danuta Kapsa


Zastępca dyrektora:
mgr Jolanta Syta


Dyrektor przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Osoba odpowiedzialna za informację: mgr Danuta Kapsa
Informację opublikowała: Danuta Kapsa

Optymalizacja dla Mozilla 3.0 - 1024 x 768                 Projekt: _D_M_