Personel Przedszkola:

Liczba pracowników: 21 osób (w tym)

  Nauczycieli: 10 osób
 1. Danuta Kapsa,
 2. Barbara Domagała,
 3. Dorota Kopeć
 4. Anna Kowalska
 5. Barbara Kochańska,
 6. Aneta Klusek,
 7. Aleksandra Zawadzka,
 8. Jolanta Szczypciak,
 9. Elżbieta Żelazowska
 10. Rządkowska Paula
  Pracowników administracyjno-obsługowych: 10
 1.   Kowalska Joanna- intendent
 2.   Kądziela Jadwiga- księgowa
 3. Janicka Jadwiga - kucharka
 4. Łatkowska Joanna - pomoc kucharki
 5. Kołodziejczak Karolina - pomoc kucharki
 6. Podsiadło Wanda - woźna
 7. Skowron Regina - woźna
 8. Gutwin Anna - woźna
 9. Rządkowska Bogusława - woźna
 10. Kosela Jerzy - konserwator

Osoba odpowiedzialna za informację: mgr Danuta Kapsa
Informację opublikowała: mgr Danuta Kapsa

Optymalizacja dla Mozilla 3.0 - 1024 x 768                 Projekt: _D_M_