Organizacja:

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

  1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
  2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
  3. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja.
  4. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 150. Łącznie jest 6 oddziałów.


Przedszkole jest czynne od godz. 6:00 do godz. 16:00
ognisko przedszkolne - klasa "0" od godz. 8:00 do godz. 13:00
Jest placówką do której uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. tj. 5 grup żywieniowych oraz grupa "0" (nieżywieniowa).
Ponieważ patronką naszego przedszkola jest Maria Kownacka, to jej książkowi bohaterowie stanowią nazwy poszczególnych grup:

  • grupa I (3-4 latki) - "Krasnoludki"
  • grupa II (4-5 latki) - "Misie"
  • grupa III (6 latki) - "Biedroneczki"
  • grupa IV (6 latki) - "Słoneczka"
  • grupa V (5 latki) - "Supełki"
  • ognisko (6 latki) - "Plastusie"


Osoba odpowiedzialna za informację: mgr Danuta Kapsa
Informację opublikowała: mgr Danuta Kapsa

Optymalizacja dla Mozilla 3.0 - 1024 x 768                 Projekt: _D_M_