Status prawny:

Przedszkole Publiczne nr 11 w Ostrowcu Św. jest jednostką organizacyjną Gminy Ostrowiec Św. i stanowi część majątku tej Gminy, wyodrębnioną funkcjonalnie w formie jednostki budżetowej.

Osoba odpowiedzialna za informację: mgr Danuta Kapsa
Informację opublikowała: mgr Danuta Kapsa

Optymalizacja dla Mozilla 3.0 - 1024 x 768                 Projekt: _D_M_