Start Kontakt BIP         


PP nr 11 - panel administracyjny
LOGOWANIE

Login:
Hasło:
GOŚCIMY
Ogółem: 141761
Dzisiaj: 38
On-line: 4
 

REKRUTACJA

Publiczne Przedszkole Nr 11 prowadzi rekrutację dzieci zgodnie z regulaminem dostępnym poniżej.

Podstawą zapisu dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka.

Rekrutacja trwa od 1 do 28 marca, a w ciągu roku na zwolnione miejsca. Listę dzieci przyjętych podaje się do wiadomości zainteresowanych przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Informacje o wynikach rekrutacji na dany rok szkolny będą zamieszczane na stronach internetowych przedszkola.

Dla nowo przyjętych dzieci organizowane są w czerwcu dni adaptacyjne.Do pobrania:


REGULAMIN rekrutacji

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Deklaracja o pozostawieniu dziecka w przedszkolu w następnym roku szkolnym

Oświadczenie o pobieraniu nauki/zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

Informacja o wolnych miejscach

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH i NIEZAKWALIFIKOWANYCH W I ETAPIE REKRUTACYJNYM                              wywieszona została na drzwiach naszego przedszkola oraz zamieszczona na stronie internetowej przedszkola w zakładce: Biuletyn Informacji Publicznej--->Ogłoszenia...

Rodzice / prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w I etapie zobowiązani są, do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola publicznegodo którego kandydat został zakwalifikowany. 

Nie  potwierdzenie  woli przyjęcia będzie traktowane  jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.
Optymalizacja dla Mozilla 3.0 - 1024 x 768                 Projekt: _D_M_